REFERENSPROJEKT

Bodflytt

Kranexpressen utför dagligen mängder av lyft som innebär flyttning och omdisponering av olika objekt.

Lyft av byggmaterial till hög höjd

Att ta hjälp av mobilkran ger en effektiv och snabb hantering av gods som ska lyftas.

Betongmontage med larvkran 

Larvkran är ett utmärkt val av maskin vid olika typer av montagearbeten.

Betongmontage med mobil hydraulkran

Hydraulkranen är valet då etableringstiden ska vara kort.

Lastning av skördetröska

Lastning och lossning, då är kranhjälp ett tryggt val.

Montage av elverk

Våra duktiga kranförare utför montagen med säker hand.

Mobil tornkran 

Denna typ av kran är lämplig för mängder av olika lyftjobb. Den tar liten plats och är därför lämplig i stadsmiljö och där det är trångt.

Montage av tornkran

Då en tornkran ska monteras eller demonteras så använder vi en mobilkran.

Prefabmontage med hydraulkran

Prefabricerade komponenter blir allt vanligare och då är mobilkranen perfekt för lyften.

Lyft av teknikbod

Olika typer av objekt med olika vikter kräver rätt val av storlek på kran.

Lyft vid rivningsentreprenad

För säker rivning används ofta en mobilkran.

Trappmontage med teleskoptruck

Våra teleskoptruckar och duktiga förare servar mängder av byggprojekt med olika typer av lyft.

Transformatorlyft

Precision och känsla krävs vid lyft av känsliga objekt.

Kranbil för transporter och montagearbeten

Våra kranbilar erbjuder effektiva lyft och snabba transporter av olika typer av gods. Kranbilar är också effektiva vid många typer av montagearbeten.

Transport med lastbil och maskinsläp 

Vi erbjuder transport av tyngre maskiner och objekt eller av gods med stor volym. Krävs varnings- och följebil så löser vi det också.

Tunggodsavdelningen 

Våra lösningsfokuserade medarbetare fixar till mängder av kluriga montage- och demontage arbeten. Vi utför flyttar av maskiner stora som små.

Montage av stålkonstruktion med mobilkran

Här är det en hall som monteras med hjälp av mobilkran.

Lyft av pontoner

Objekt som ska upp och ned i sjön är lämpligt att utföras med mobilkran.

 

Båtlyft – sjösättning

Det krävs erfarenhet och precision när båtar ska sjösättas eller när upptagning ska ske.

Samlyft med två mobilkranar

Vid samlyft gäller det att samarbetet mellan kranförarna är på topp.

Tornkranar för effektiv byggnation 

Våra tornkranar är ett bra val då byggtiden är lång.

Lyft vid filminspelning – stuntsekvens

Även då filmsekvenser ska spelas in så är mobilkranen ett effektivt hjälpmedel.

Lyft vid armeringsarbete

Effektivt med kran.