Miljö och samhälle

Nyckeln till en bra verksamhet är engagemang, kunnighet och känsla av ansvar som spänner över mer än bara vårt företag. Därför betraktar vi vårt arbete och våra uppdrag inte enbart som en sak mellan oss och vår beställare, utan också i någon mån som bidrag till positiv samhällsutveckling.

Kranexpressen arbetar löpande med kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt certifieringarna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Det innebär bland annat att vi erbjuder medarbetare en trygg arbetsmiljö som de kan påverka, att vi planerar transporter noga för att minska bränsleförbrukning och att vi jobbar med kontinuerlig information och fortbildning inom kvalitet- arbetsmiljö- och miljöfrågor. På det sättet ser vi till att vi fortsätter att leverera på topp.